Pre našich klientov ponúkame produkty životného aj neživotného poistenia, ako aj dôchodkového zabezpečenia (II. a III. pilier)

Životné poistenie:

 

Kapitálové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Jednorázové poistenie

Neživotné poistenie:

 

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP)
Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
Poistenie dom / domácnosť
Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
Cestovné poistenie

Poistenie podnikateľov:

 

Komplexné poistenie podnikateľov