Keďže sme sa pre našich klientov rozhodli ponúknuť najlepšie podmienky pre zaistenie ich budúcnosti, či zabezpečenie ich majetku, spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré majú dobré meno a spĺňajú kritériá najvyššej kvality:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

logo ASP ONE_287

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

kooperativa

AXA životní pojišťovna a.s.

axa

Generali Poisťovňa, a.s.

generali