Sme veľká rodina klientov, kolegov a partnerov. Snažíme sa v spolupráci s našimi partnermi pripraviť tie najlepšie podmienky pre našich klientov. V súčasnej dobe spolupracujeme v prevažnej miere so spoločnosťou ALLIANZ SP a.s., s ktorou máme výborné skúsenosti nielen v oblasti vývoja nových produktov, ale najmä v oblasti poistného plnenia, čo klienta v konečnom dôsledku zaujíma najviac. Ďalšími partnermi v oblasti poisťovníctva sú KOOPERATÍVA, AXA a GENERALI.

Naša činnosť nie je zameraná výhradne na uzatváranie nových poistných zmlúv, ale tiež na následnú starostlivosť o klienta vo chvíľach, kedy ju potrebuje najviac, a to v prípade poistnej udalosti. Naši spolupracovníci majú dostatok skúseností, aby Vám dokázali poradiť pre prípady zabezpečenia vašich potrieb v priebehu života, ochrany pred rizikami ktoré by sa mohli vyskytnúť, ako aj pre prípady ohrozenia Vášho majetku. Taktiež sme schopní Vám pomôcť aj pri prípadnom hlásení poistných udalostí krytých Vašou zmluvou, a tiež v styku s poisťovňou.

V roku 2014 sme naše portfólio rozšírili o spoluprácu s bankami pôsobiacimi na Slovensku. Našim klientom poskytujeme vybavenie hypotekárnych a spotrebných úverov či v rámci nových hypoték alebo prefinancovania starých a nevýhodných úverov.