Naši spolupracovníci začali pracovať v oblasti poisťovníctva roku 1999. V tom čase sme sa stali spolupracovníkmi spoločnosti CAPITOL a.s., ktorá bola dcérskou spoločnosťou vtedajšej WIENNER STÄDTISCHE a.g. a KOOPERATIVA a.s.. Počas tohto obdobia sme sa oboznámili s produktmi spoločnosti KOOPERATIVA a.s., ktorej portfólio sme prezentovali u klienta. Neskôr sa k produktom pridalo aj stavebné sporenie spoločnosti PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽNA a.s.. V tomto období sa spoločnosť CAPITOL a.s. zaradila medzi popredné maklérske spoločnosti a každoročne sa nám darilo zvyšovať množstvo uzatvorených poistných zmlúv. Po zmenách vlastníckych pomerov jednotlivých vlastníkov spoločnosti CAPITOL a.s. sa udiali aj zmeny, s ktorými nebola časť spolupracovníkov stotožnená.

Preto sme sa rozhodli pokračovať od polovice roka 2007 vo filozofii, o ktorej sme boli presvedčení že je správna a orientovaná ako na klienta, tak aj na spolupracovníka spoločnosti. Jedna z vtedajších možností bola, odísť spolu s pôvodne riadiacimi pracovníkmi spoločnosti CAPITOL a.s. do novovzniknutej spoločnosti C&K Consulting s.r.o.. V nej sme sa začali oboznamovať s novými produktmi poisťovne AXA a.s. a neskôr aj Allianz SP a.s.. Našou snahou bolo aj naďalej poskytovať kvalitný servis pre našich klientov a zároveň udržať vysoký štandard podmienok pre našich spolupracovníkov. To sa nie vždy stretlo s porozumením zo strany vedenia spoločnosti a z toho dôvodu sme sa rozhodli spoluprácu ukončiť.

Vo februári 2009 sme sa teda rozhodli ísť vlastnou cestou a založiť spoločnosť BEST 44 s.r.o.. Sme pripravení poskytovať naďalej kvalitné služby našim klientom a prispôsobovať sa potrebám trhu. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli pre partnerov, ktorí spĺňajú kritériá kvalitných produktov a služieb pre našich klientov.